Stichting De WAAR

Stichting De WAAR

Gegevens

KvK Nummer:
Bankrekening:
BIC nummer:
RSIN:
Adres:

Email:

64701972
NL27 RABO 0321916573
RABONL2U
864052455
Abel Tasmanstraat 23, 7825VA, Emmen

stichting@dewaar.nl

Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen. Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

Beloningsbeleid: Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.

de heer L. Tiemens
de heer G. Goeree
mevrouw E. Stoffers

Beleidsplan

Beleidsplan 2022: Link naar een PDF bestand.